Anàlisis Clíniques

El Laboratori Clínic del Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre és un servei central que té prioritàriament una funció assistencial, que consisteix en oferir un servei de suport al diagnòstic amb la màxima qualitat tècnica i humana i amb eficiència econòmica. Amb aquesta missió som proveïdors de serveis òptims i eficients orientats al client amb l’objectiu de millorar continuadament. En aquest sentit el Laboratori va obtenir la certificació ISO 9001 l’any 2000, la qual s’ha anat renovant.

Share This