Infermeria Obstetricoginecològica

La llevadora és la professional sanitari que, amb una actitud científica responsable i utilitzant els mitjans clínics i tecnològics adequats al desenvolupament de la ciència en cada moment, proporciona una atenció integral a la salut sexual, reproductiva i maternal de la dona, en la seva faceta preventiva, de promoció i d’atenció i recuperació de la salut, incloent així mateix l’atenció de la mare, en el diagnòstic, control i assistència de l’embaràs, el part i el puerperi normal i l’atenció al fill nadó sa, fins al 28è dia de vida.

Share This