Medicina Interna

Medicina interna és un servei acreditat per L’Institut d’Estudis de la Salut Català i pel Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad per a la formació de postgraduats en l’especialitat de Medicina Interna amb un programa que contempla tant els aspectes tècnics com actitudinals que ha de assolir un metge internista. Col·labora amb la Universitat Rovira i Virgili per impartir els 6è curs rotatori de la llicenciatura en Medicina I Cirurgia. Medicina interna està implicada en la recerca biomèdica i participa en diferents programes de recerca tant propis com multicèntrics.
Share This