Radiodiagnòstic

L’especialitat de Radiodiagnòstic (més coneguda popularment i internacionalment com Radiologia), nascuda l’any 1895 a partir del descobriment per Roentgen dels Raigs X, és una de les especialitats mèdiques més joves i, en canvi, gaudeix d’una presència i influència decisives en la medicina moderna. Segons l’OMS, el 80% de les decisions mèdiques en el món desenvolupat es prenen amb el suport de les proves radiològiques. El radiòleg és un metge clínic que utilitza la imatge mèdica (no només els Raigs X sinó també la Ressonància Magnètica o l’ecografia) per ajudar a la diagnosi i el tractament del pacient.

Share This