Programa Formatiu

Medicina Familiar i Comunitària

El metge de família és l’especialista que té una àrea de coneixement que engloba la persona com un tot, valorant els aspectes físics de la malaltia, però també els psicològics, socials i familiars, així com l’entorn on viu el malalt, les seves circumstàncies familiars i les seves relacions socials, que en gran mesura influeixen en el seu estat de salut.

Share This